BẢO VỆ SƠN MỸ QUẢNG NAM TỔ CHỨC LỄ TỔNG KẾT VÀ VINH DANH TẬP THỂ, CÁ NHÂN XUẤT SẮC NĂM 2022

Sáng ngày 18 tháng 02 năm 2023, được sự thống nhất của Ban giám đốc, Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Sơn Mỹ Quảng Nam đã tổ chức Lễ tổng kết và vinh danh tập thể cá nhân xuất sắc năm 2022 nhằm Tổng kết đánh giá những kết quả đạt được trong năm qua và đề ra Kế hoạch hoạt động kinh doanh trong thời gian tới đồng thời động viên khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022.

Trong dịp này, Công ty đã trao 79 giấy khen cho 16 tập thể và 63 cá nhân xuất sắc trong năm 2022!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0778.577.577