CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT TẠI CÁC MỤC TIÊU BẢO VỆ

Trong công tác bảo vệ tại mục tiêu, việc kiểm tra giám sát của Phòng Nghiệp vụ Công ty là rất quan trọng. Làm tốt công tác này sẽ đảm bảo nâng cao chất lượng dịch vụ bảo vệ cho khách hàng, kịp thời xử lý các sự cố xảy ra nhất là trong thời điểm dịch bệnh phức tạp như hiện nay đồng thời nhắc nhở, chấn chỉnh tác phong, thái độ làm việc chưa tốt của các nhân viên bảo vệ.  Đảm bảo không để xảy ra tình trạng lười biếng tuần tra, bỏ vị trí, bỏ ca trực hay vi phạm nội quy khác khi không có chỉ huy giám sát.

Trong dịp Tết vừa qua, Đội An ninh – Nghiệp vụ đã tổ chức kiểm tra hơn 80/105 mục tiêu, nhìn chung các mục tiêu đều thực hiện và tuân thủ các quy định trong việc đảm bảo an ninh trật tự, phối hợp tốt với chính quyền, công an địa phương trong công tác phòng chống tội phạm mang lại sự hài lòng, tin tưởng cho các đối tác.

Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Sơn Mỹ Quảng Nam là đơn vị có nhiều kinh nghiệm, thâm niên trong lĩnh vực dịch vụ bảo vệ tại Quảng Nam, Quảng Ngãi và Đà Nẵng. Công tác kiểm tra giám sát và xử lý sự cố tại các mục tiêu bảo vệ luôn được coi trọng và tổ chức chuyên nghiệp  theo các nội dung sau:

1.Về tổ chức:

Công ty phân công một Phó giám đốc chuyên trách theo dõi về mảng Nghiệp vụ-Marketing, điều hành trực tiếp Phòng nghiệp vụ, dưới Phòng Nghiệp vụ là các Đội An Ninh-Nghiệp vụ chuyên kiểm tra, xử lý các vấn đề về an ninh trật tự tại các mục tiêu bảo vệ.

Công ty đã thành lập Tổ An ninh Nghiệp vụ đặc biệt bao gồm nhiều thành viên là các đồng chí thuộc Phòng Nghiệp vụ và các Đội trưởng quản lý khu vực, đồng thời phát hành thẻ An ninh – Nghiệp vụ để thuận tiện trong công tác kiểm tra.

Ảnh: Thẻ An ninh – Nghiệp vụ

Tổ An ninh – Nghiệp vụ sẽ kiểm tra thường kỳ hoặc đột xuất theo kế hoạch đã được Ban Giám đốc phê duyệt và phải xuất trình thẻ An ninh – Nghiệp vụ trong quá trình kiểm tra.

  1. Một số chức năng, nhiệm vụ của Phòng Nghiệp vụ

– Tiếp nhận và xử lý thông tin, văn bản, tài liệu liên quan đến công tác nghiệp vụ từ các đối tác;

– Tham mưu cho ban giám đốc trong công tác nghiệp vụ;  Kiểm tra, xử lý các tình huống mất ANTT tại các mục tiêu.

  • Quản lý, giám sát các Đội An ninh-Nghiệp vụ;
  • Phối hợp với Phòng Nhân sự trong công tác bố trí, thay thế nhân lực tại các mục tiêu;
  • Kiểm tra, giám sát các Tổ An toàn Covid-19 tại các mục tiêu; Xây dựng phương án Phòng, chống dịch tại các mục tiêu.

– Xây dựng kế hoạch trang bị công cụ, dụng cụ cho các mục tiêu;

– Khảo sát, lập phương án bảo vệ mục tiêu.

– Xây dựng đề cương Đào tạo & Huấn luyện nghiệp vụ. Kiểm tra, đánh giá công tác đào tạo để có những thay đổi, điều chỉnh hợp lý phù hợp với mỗi ngành, lĩnh vực liên quan.

Ảnh: Tổ An ninh – Nghiệp vụ kiểm tra tại mục tiêu trong dịp Tết Nhâm Dần.

Ảnh: Tổ An ninh – Nghiệp vụ kiểm tra tại mục tiêu trong dịp Tết Nhâm Dần.

Ảnh: Tổ An ninh – Nghiệp vụ kiểm tra tại mục tiêu trong dịp Tết Nhâm Dần.

Ảnh: Tổ An ninh – Nghiệp vụ kiểm tra tại mục tiêu trong dịp Tết Nhâm Dần.

Ảnh: Tổ An ninh – Nghiệp vụ kiểm tra tại mục tiêu trong dịp Tết Nhâm Dần.

  1. Chức năng, nhiệm vụ của Đội trưởng An ninh – Nghiệp vụ:

Trong quá trình kiểm tra tại mục tiêu bảo vệ, Đội trưởng An ninh – Nghiệp vụ thực hiện cụ thể các nội dung như sau:

  • Kiểm tra, đánh giá công tác bảo vệ tại mục tiêu có chữ ký của nhân viên bảo vệ trong ca trực. Báo cáo tình hình tại mục tiêu theo mẫu mà phòng Nghiệp vụ Công ty TNHH DVBV Sơn Mỹ Quảng Nam cấp.

– Kiểm tra quân số, tác phong, việc chấp hành đúng các quy định, quy chế của nhân viên bảo vệ tại mục tiêu.

– Gửi công văn, thông báo từ Ban Giám đốc, các Phòng chức năng đến nhân viên bảo vệ tại mục tiêu, đồng thời kiểm tra và đôn đốc, nhắc nhở nhân viên thực hiện tốt các nội dung.

– Nhận xét, đánh giá năng lực và thái độ làm việc của nhân viên bảo vệ tại mục tiêu. Hàng quý tổng hợp bằng văn bản gửi về phòng Nghiệp vụ để xem xét.

– Thu thập ý kiến phản hồi từ nhân viên về tình hình an ninh trật tự và đề ra các phương án giải quyết, đề xuất lên cấp trên. :

Trong quá trình kiểm tra tại mục tiêu bảo vệ, Đội trưởng An ninh – Nghiệp vụ có quyền hạn như sau:

– Được quyền mặc thường phục trong quá trình kiểm tra đột xuất.

– Lập biên bản đối với nhân viên bảo vệ vi phạm Quy chế Khen thưởng & Kỷ luật.

– Trực tiếp giải quyết các sự cố, tình huống khẩn cấp trong phạm vi và quyền hạn cho phép tại mục tiêu theo sự điều động của Công ty (nếu có).

– Thay mặt Công ty họp và triển khai công việc với Ban Lãnh đạo đơn vị chủ quản, tổ bảo vệ tại mục tiêu theo sự phân công, điều động của BGĐ Công ty.

Ảnh: Đội trưởng An ninh-Nghiệp vụ kiểm tra quân số và tác phong tại các mục tiêu bảo vệ

Ảnh: Đội trưởng An ninh-Nghiệp vụ kiểm tra quân số và tác phong  tại các mục tiêu bảo vệ

  1. Trách nhiệm của các Đội trưởng, Tổ trưởng tại các mục tiêu bảo vệ:

– Quản lý toàn đội bảo vệ tại mục tiêu. Kiểm tra, đôn đốc, xử lý những nhân viên bảo vệ vi phạm nội quy, thiếu trách nhiệm trong công việc. Sắp xếp công việc và phân công trong tổ trực đảm bảo theo quy trình của Công ty đề ra.

– Điều động nhân sự trực thay thế khi có sự biến động tại mục tiêu trong ca trực bảo vệ.

– Thay mặt công ty triển khai nội dung công việc đến nhân viên bảo vệ khi có thông tin cần thiết liên quan trong công tác bảo vệ từ đối tác hoặc Công ty giao phó.

– Khi có sự cố xảy ra trong mục tiêu phải có mặt sớm nhất và kịp thời báo cáo lãnh đạo 02 Công ty xin ý kiến chỉ đạo. Tăng cường công tác trực thay thế hoặc tăng cường khi nhân viên trong tổ có việc xin nghỉ đột xuất.

Ảnh: Họp bàn giao ca trực tại mục tiêu

Với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ bảo vệ lên tầm cao mới, Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Sơn Mỹ Quảng Nam luôn chú trọng việc nâng cao hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát tại mục tiêu nhằm đáp ứng yêu cầu, mong muốn của Quý khách hàng. Chúng tôi tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ với chất lượng hàng đầu tại Quảng Nam.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ:

02353.82.84.04 – 0903.54.43.46  (Mrs. Oanh)

Email: sonmyquangnam@gmail.com

Website: baovesonmyquangnam.com.vn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0778.577.577