CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY (PCCC) ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP

Là công ty cung cấp dịch vụ  bảo vệ chuyên nghiệp tại Quảng Nam, Sơn Mỹ Quảng Nam luôn đề cao kỹ năng về công tác PCCC đối với mỗi nhân viên bảo vệ. Công ty thường xuyên phối hợp cùng với Công an tỉnh mở các lớp học về PCCC và cấp chứng chỉ PCCC cho nhân viên bảo vệ.

 

 Ảnh: Huấn luyện PCCC cho nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp

Đúc kết từ kinh nghiệm và hoạt động thực tiển, công ty TNHH DVBV Sơn Mỹ Quảng Nam căn cứ luật PCCC luôn tuân thủ 4 nguyên tắc trong công tác PCCC là:

 1. Huy động sức mạnh tổng hợp của toàn nhân dân tham gia hoạt động PCCC.

Là hoạt động mang tính xã hội rộng lớn, vì vậy phải coi đây là sự nghiệp của toàn dân và các doanh nghiệp, các cá nhân các đơn vị, các cơ quan tổ chức, các hộ gia đình, có như vậy công tác PCCC mới đạt kết quả cao. Vì vậy khi cung cấp dịch vụ bảo vệ tại mục tiêu, công ty luôn nêu cao vấn đề huy động và kết hợp các lực lượng khi có sự cố cháy nổ xảy ra.

Ảnh: Huấn luyện PCCC cho nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp

 1.  Trong hoạt động phòng cháy lấy phòng ngừa là chính; phải tích cực và chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy nổ xảy ra và thiệt hại do cháy nổ gây ra.

– Phải có danh bạ điện thoại của cảnh sát PCCC nơi gần nhất.

– Tổ Bảo Vệ phối hợp chặt chẽ với Đơn Vị Chủ Quản kiểm soát và hướng dẫn nhân viên, khách hàng đến giao dịch thực hiện nghiêm túc nội quy quy định về công tác PCCC.

– Luôn luôn kiểm tra các trang thiết bị PCCC và máy bơm PCCC (nếu có) theo qui định.

– Đề xuất đơn vị chủ quản sắp xếp các nguyên vật liệu, hàng hóa theo thứ tự, ngăn nắp đề phòng cháy nổ xảy ra.

– Các bình chữa cháy nên để ở những nơi dễ thấy, dễ lấy.

– Không được để các nguyên vật liệu, hóa chất dễ cháy gần nguồn nhiệt.

– Nghiêm cấm hút thuốc không đúng nơi quy định.

– Tuyệt đối nghiêm cấm những trường hợp câu, nối, sử dụng điện thắp sáng không đúng nơi qui định.

– Lối thoát hiểm phải thông thoáng không để vật cản đường đi nội bộ.

Ảnh: Bình chữa cháy đặt tại các mục tiêu bảo vệ

 1. Phải chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện khác để khi có cháy xảy ra thì chữa cháy kịp thời, có hiệu quả cao nhất.

Tuy xác định công tác phòng ngừa là chính nhưng không có nghĩa là xem nhẹ công tác chữa cháy nhất là với các đơn vị bảo vệ chuyên nghiệp, bởi vì cháy xảy ra có nhiều nguyên nhân, cho nên dù có làm tốt công tác phòng ngừa tới đâu cũng vẫn có thể xảy ra cháy, do vậy phải chuẩn bị sẵn sàng chữa cháy kịp thời và có hiệu quả là nhiệm vụ rất quan trọng.

Tổ bảo vệ phải kiểm tra thường xuyên sự sẵn sàng hoạt động của các thiết bị PCCC tại các mục tiêu bảo vệ: Máy bơm nước, vòi chữa cháy, bình chữa cháy, công cụ chữa cháy, và hiểu biết cụ thể về hệ thống báo cháy tại mục tiêu sẵn sàng có phương án đối phó khi có cháy nổ xảy ra.

Ảnh: Huấn luyện PCCC cho nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp

 1. Mọi hoạt động PCCC trước hết phải được thực hiện và giải quyết bằng lực lượng và phương tiện tại chỗ.

Thông thường khi đám cháy mới xảy ra thường là cháy nhỏ, nếu được phát hiện kịp thời và có lực lượng, phương tiện tại chỗ thì việc dập tắt đám cháy rất nhanh và đơn giản, nhưng nếu không phát hiện kịp thời và không tổ chức chữa cháy ngay thì đám cháy sẽ phát triển lớn, việc tổ chức chữa cháy rất khó khăn, phức tạp dẫn đến thiệt hại rất nghiêm trọng về tài sản thậm chí là con người.

Do đó mỗi nhân viên bảo vệ của Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Sơn Mỹ Quảng Nam đều là một chiến sĩ PCCC tại mục tiêu, việc học tập các kỹ năng PCCC là yêu cầu bắt buộc đối với mọi nhân viên bảo vệ.

Việc xử lý 1 đám cháy theo quy trình 7 bước như sau:

 • Bước 1: Xác định nhanh điểm xảy ra cháy và đưa biện pháp chữa cháy
 • Bước 2: Báo động nhanh bằng nhiều biện pháp như chuông báo cháy, loa, kiểng…
 • Bước 3: Ngắt điện toàn khu vực bị cháy. Chú ý giữ an toàn khi ngắt điện
 • Bước 4: Báo ngay cho lực lượng phòng cháy chữa cháy (PCCC) bằng cách gọi 114 nếu cháy lớn xảy ra.
 • Bước 5: Sử dụng các phương tiện chữa cháy có sẵn gần nhất để dập cháy
 • Bước 6: Cứu những người bị nạn, những người có khả năng thoát được đám cháy
 • Bước 7: Di chuyển tài sản ra khỏi đám cháy nếu có thể. Lập biên bản hiện trường

Ảnh: Huấn luyện PCCC cho nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp

Đội ngũ nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp là đơn vị nòng cốt đối với các đơn vị, là lực lượng tiên phong trong công tác PCCC. Công ty bảo vệ Sơn Mỹ Quảng Nam luôn chú trọng đặc biệt tới công tác phòng chống cháy nổ tại các mục tiêu bảo vệ, huấn luyện thường xuyên cho nhân viên tại cơ sở, lập phương án bảo vệ theo từng thời điểm sát với tình hình thực tế đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ.

Công ty Dịch vụ bảo vệ  Sơn Mỹ Quảng Nam là đơn vị bảo vệ hàng đầu trong công tác đảm bảo an ninh, công tác phòng chống cháy nổ tại Quảng Nam.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0778.577.577