QUỸ “NGHĨA TÌNH ĐỒNG ĐỘI” CỦA CÔNG TY BẢO VỆ SƠN MỸ QUẢNG NAM

Ngày 28 tháng 4 năm 2022, Ban Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Sơn Mỹ Quảng Nam đã ký Quyết định số 109/QĐ-SMQN thành lập Quỹ Nghĩa tình đồng đội và ban Quản lý điều hành Quỹ.

Trong những năm gần đây, trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng lớn đến nhiều mặt đời sống, kinh tế xã hội trên phạm vi toàn cầu và Việt Nam chúng ta cũng không ngoại lệ. Đặc biệt đại dịch đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của người lao động trong việc tìm kế sinh nhai hàng ngày cùng với tâm trạng bất an, lo lắng làm sao có thể đảm bảo an toàn, sức khỏe cho bản thân mình, cho gia đình mình trước sự tàn phá khủng khiếp của nó.

Tác động của đại dịch đã ảnh hưởng rất lớn cuộc sống của nhân viên bảo vệ của Công ty Sơn Mỹ Quảng Nam. Vì vậy sau khi thu thập ý kiến đóng góp của toàn bộ nhân viên bảo vệ, Công ty chủ trương thành lập Quỹ “Nghĩa tình Đồng đội” để quyên góp, giúp đỡ và hỗ trợ cho những đồng chí có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là hành động hết sức ý nghĩa thể hiện tinh thần tương thân, tương ái của những người đồng chí Sơn Mỹ Quảng Nam.

  Khi tham gia Quỹ, mỗi tháng một đồng chí đóng góp 20.000 đồng, thành viên Hội đồng thành viên và Ban Giám đốc: mỗi người 100.000 đồng/1 tháng; Công ty đóng góp vào Quỹ hàng tháng 2,5 triệu đồng. Công ty đã thành lập một Ban chỉ đạo, điều hành Quỹ “Nghĩa tình Đồng đội” để theo dõi, đánh giá và đề xuất cho những trường hợp đặc biệt khó khăn, đảm bảo công bằng với tinh thần tương thân tương ái cho tất cả các nhân viên Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Sơn Mỹ Quảng Nam.

Công ty cũng ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ nghĩa tình đồng đội như sau:

QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG

QUỸ NGHĨA TÌNH ĐỒNG ĐỘI

                   CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng, điều chỉnh.

Quy chế này quy định về quản lý và sử dụng Quỹ “Nghĩa tình Đồng đội” (sau đây gọi tắt là Quỹ) do Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Sơn Mỹ Quảng Nam thành lập, được tạo ra từ sự tự nguyện đóng góp của CBCNV đang làm việc tại Công ty. 

Điều 2. Mục đích tổ chức và hoạt động của Quỹ 

Quỹ được tổ chức với mục đích chính nhằm hỗ trợ, khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tại nạn, sự cố nghiêm trọng, các nhân viên mắc bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn …và hoạt động nhằm mục đích thực hiện các hoạt động “tương thân tương ái” đối với CBCNV trong Công ty. 

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động và quản lý tài chính của Quỹ

 1. Thành lập và hoạt động không vì lợi nhuận. 
 2. Tự nguyện, tự tạo vốn, tự trang trải. 
 3. Hoạt động theo quy định của Quy chế này trên cơ sở tuân thủ các các quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và pháp luật Nhà nước. 
 4. Công khai, minh bạch về thu, chi, tài chính, tài sản của Quỹ. 

CHƯƠNG II: QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ 

Điều 4. Nguồn thu của Quỹ

 1. Nguồn thu của Quỹ bao gồm:

        a. Thu từ đóng góp tự nguyện của CBCNV trong Công ty. 

        b. Lãi tiền gửi của Quỹ trên tài khoản. 

      2. Phương thức thu từ sự đóng góp tự nguyện của CBCNV và sự hỗ trợ của Công ty: 

        a) Hàng tháng CBCNV nộp trừ vào lương với mức thu 20.000đ/1 người/1 tháng

        b) Thành viên Hội đồng thành viên và Ban Giám đốc: mỗi người 100.000 đồng/1 tháng.

        b) Công ty đóng góp vào Quỹ hàng tháng 2,5 triệu đồng.

Điều 5. Đối tượng và các trường hợp nhận được sự hỗ trợ từ Quỹ

A. Đối tượng nhận được sự hỗ trợ:

 1. Tất cả những ai tham gia đóng góp vào Quỹ theo quy chế ( bao gồm những trường hợp chưa đóng nhưng được công nhận là thành viên ngay từ khi bắt đầu công việc tại Sơn Mỹ Quảng Nam)
 2. Các thành viên Hội đồng Thành viên, Ban Giám đốc được phép tham gia nhưng không nằm trong đối tượng được hỗ trợ từ Quỹ.

B. Các trường hợp nhận được sự hỗ trợ từ Quỹ

 1. Trường hợp CBCNV trong Công ty có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (được địa phương xác nhận và Ban Quản lý & Điều hành Quỹ xác nhận là chính đáng), mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình bị thiệt hại nặng do thiên tai, hoả hoạn…
 2. Trường hợp nhân viên bảo vệ trong khi làm nhiệm vụ (di chuyển trong trạng thái tỉnh táo) mà xảy ra tai nạn phải nằm viện để điều trị .(Có chứng từ để xác minh). Trường hợp bị nặng thì sẽ áp dụng khoản 1 điều 5.
 3. Trường hợp nhân viên bảo vệ có người thân trong gia đình qua đời là: Tứ thân phụ mẫu, vợ/chồng và con.
 4. Trường hợp nhân viên bảo vệ trong quá trình công tác tại Công ty bị tai nạn, bệnh hiểm nghèo dẫn đến tử vong (Có chứng từ để xác minh).
 5. Trường hợp khác ngoài các trường hợp kể trên thì lãnh đạo Công ty, Phòng sẽ xem xét và có quyết định mức hỗ trợ phù hợp.

Điều 6. Mức hỗ trợ 

 1. Mức hỗ trợ cho nội dung tại khoản 1 Điều 5: 02 (Hai) triệu đồng/người/lần hỗ trợ; số lần hỗ trợ (01) lần trong một năm cho một người. 
 2. Mức hỗ trợ cho nội dung tại khoản 2 Điều 5: 01 (Một) triệu đồng/người/lần hỗ trợ.
 3. Mức hỗ trợ cho nội dung tại khoản 3 Điều 5: 530.000 đồng/lần phúng viếng.
 4. Mức hỗ trợ cho nội dung tại khoản 4 Điều 5 Từ 04 (Bốn) triệu đến 05 (Năm) triệu đồng/người/lần hỗ trợ do Ban Quản lý và Điều hành Quỹ quyết định trong từng trường hợp cụ thể. 
 5. Mức hỗ trợ cho nội dung tại khoản 5 Điều 5: Từ 1-2 ( một đến hai) triệu đồng/lần.

Điều 7. Thủ tục để được hỗ trợ 

Tất cả các trường hợp được xét hỗ trợ từ Quỹ phải đáp ứng theo trình tự các bước yêu cầu sau:

Bước 1: Có đề xuất từ Trưởng phòng (đối với nhân viên văn phòng) ; Tổ trưởng/Tổ phó mục tiêu (đối với nhân viên bảo vệ); kèm theo chứng từ, giấy xác nhận của địa phương, bệnh viện, cấp có thẩm quyền ( đối với khoản 1,2,4 và 5 điều 5 của Quy chế)

Bước 2: Được thẩm tra bởi Phòng Nghiệp vụ, Phòng Nhân sự của Công ty.

Bước 3: Được Ban Quản lý và Điều hành Quỹ phê duyệt.

Điều 8. Quản lý Quỹ 

 1. Quỹ do Ban Quản lý và Điều hành Quỹ quản lý. Mọi hoạt động của Quỹ đều chịu sự chỉ đạo thống nhất của Lãnh đạo Công ty.
 2. Hàng năm bộ phận tài chính của Quỹ có trách nhiệm báo cáo việc thu chi sử dụng Quỹ “Nghĩa tình Đồng đội” cho lãnh đạo Công ty và công khai tại Hội nghị tổng kết của công ty.
 3. Quỹ chấp hành các quy định về chứng từ kế toán; ghi chép, hệ thống và lưu trữ toàn bộ các nghiệp vụ tài chính đã phát sinh có liên quan đến Quỹ. 

CHƯƠNG III: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Trách nhiệm của Phòng, Tổ mục tiêu. 

 1. Tham mưu cho Lãnh đạo Công ty về kế hoạch, biện pháp tổ chức hoạt động của Quỹ đúng mục đích và đạt hiệu quả cao; đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp với thực tế hoạt động của Quỹ. 
 2. Tổ chức quản lý, theo dõi mọi hoạt động của Quỹ đảm bảo đúng quy định của Quy chế này. 
 3. Tổ chức tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đề nghị trợ cấp, hỗ trợ, ủng hộ của các cá nhân, đơn vị để trình lãnh đạo công ty xét duyệt. 
 4. Phòng Tài chính công ty chịu trách nhiệm thực hiện thu chi, tổ chức nghiệp vụ kế toán Quỹ theo quy định của pháp luật. 

Điều 10. Hiệu lực thi hành

 1. Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành khi đã thông qua việc lấy ý kiến từ các mục tiêu.
 2. Các Phòng, Tổ mục tiêu có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh hoặc có những yêu cầu mới đặt ra, các ý kiến kịp thời phản ảnh về Ban Quản lý và Điều hành Quỹ để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Công ty xem xét sửa đổi, bổ sung Quy chế này cho phù hợp./. 

                                                       BAN QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH QUỸ

                                                          TRƯỞNG BAN

                                                           (Đã ký)

                                                         Trịnh Thị Kim Oanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0778.577.577