các mục tiêu phục vụ

Công ty TNHH Amann Việt Nam

Công ty TNHH CTR Vina

Công ty TNHH DR Vina

Công ty TNHH Ducksan Vina

Công ty TNHH Fashion Garments

Công ty TNHH Hyosung Quảng Nam

Công ty TNHH Cell Bio Human Tech Vina

Công ty TNHH MTV Vast Apparel Việt Nam

CÔNG TY TNHH WENDLER INTERLINING VIỆT NAM

Công ty TNHH MTV Moon Chang Vina

Khu công nghiệp Tam Thăng 1

Công ty TNHH Jay Jay Vina

Khu Công nghiệp Tam Thăng 2

Ngân hàng BSC

AGRIBANK QUẢNG NAM

VIETCOMBANK QUẢNG NAM