CÔNG TÁC KIỂM TRA TẾT NGUYÊN ĐÁN 2023

 

Trong dịp Tết nguyên đán 2023, Đội an ninh nghiệp vụ công ty TNHH Dịch vụ Sơn Mỹ Quảng Nam đã thường xuyên kiểm tra tại các mục tiêu bảo vệ trên địa bàn Quảng Nam, Quảng Ngãi và Đà Nẵng nhằm đảm bảo công tác trực trước trong và sau Tết; đồng thời động viên các đồng chí nhân viên bảo vệ an tâm công tác trực và xử lý sự cố đột xuất xảy ra.

Công tác kiểm tra trước trong và sau Tết nguyên đán là hoạt động thường niên của Cán bộ và nhân viên bảo vệ Sơn Mỹ Quảng Nam nhằm đảm bảo cho Quý khách hàng có cái Tết an tâm và trọn vẹn!

Đội an ninh – Nghiệp vụ kiểm tra tại các mục tiêu bảo vệ

Đội an ninh – Nghiệp vụ kiểm tra tại các mục tiêu bảo vệ

Đội an ninh – Nghiệp vụ kiểm tra tại các mục tiêu bảo vệ

Đội an ninh – Nghiệp vụ kiểm tra tại các mục tiêu bảo vệ

Đội an ninh – Nghiệp vụ kiểm tra tại các mục tiêu bảo vệ

Đội an ninh – Nghiệp vụ kiểm tra tại các mục tiêu bảo vệ

Đội an ninh – Nghiệp vụ kiểm tra tại các mục tiêu bảo vệ

Đội an ninh – Nghiệp vụ kiểm tra tại các mục tiêu bảo vệ

Đội an ninh – Nghiệp vụ kiểm tra tại các mục tiêu bảo vệ

Đội an ninh – Nghiệp vụ kiểm tra tại các mục tiêu bảo vệ

Đội an ninh – Nghiệp vụ kiểm tra tại các mục tiêu bảo vệ

Đội an ninh – Nghiệp vụ kiểm tra tại các mục tiêu bảo vệ

Đội an ninh – Nghiệp vụ kiểm tra tại các mục tiêu bảo vệ

Đội an ninh – Nghiệp vụ kiểm tra tại các mục tiêu bảo vệ

Đội an ninh – Nghiệp vụ kiểm tra tại các mục tiêu bảo vệ

Đội an ninh – Nghiệp vụ kiểm tra tại các mục tiêu bảo vệ

Đội an ninh – Nghiệp vụ kiểm tra tại các mục tiêu bảo vệ

Đội an ninh – Nghiệp vụ kiểm tra tại các mục tiêu bảo vệ

Đội an ninh – Nghiệp vụ kiểm tra tại các mục tiêu bảo vệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0778.577.577