PHÒNG NGHIỆP VỤ – CÁNH TAY ĐẮC LỰC CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Đối với một công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ thì Bộ phận nghiệp vụ có vai trò rất quan trọng trong công tác quản lý, điều hành, hướng dẫn kỹ năng làm việc cho nhân viên tại các mục tiêu. Bộ phận nghiệp vụ luôn được Ban giám đốc Công ty Sơn Mỹ Quảng Nam quan tâm phát triển ngày càng hoàn thiện.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Sơn Mỹ Quảng Nam đã nâng cấp Bộ phận nghiệp vụ thành Phòng nghiệp vụ công ty gồm Trưởng phòng và các nhân viên. Đứng đầu quản lý mảng Nghiệp vụ là Phó Giám đốc Nghiệp vụ – Marketing.

             Ảnh: Tập huấn công tác bảo vệ cho nhân viên

Phòng nghiệp vụ có chức năng như sau:

 • Quản lý, điều hành chung hoạt động nghiệp vụ bảo vệ.
 • Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc quản lý triển khai thực hiện chức năng nghiệp vụ bảo vệ tại các mục tiêu
 • Tổ chức khảo sát và lập phương án bảo vệ đối với các mục tiêu được tiếp nhận. Triển khai bố trí nhân viên bảo vệ tại các mục tiêu tiếp nhận.
 • Chủ động xử lý các hoạt động nghiệp vụ theo quy định nhanh chóng, kịp thời
 • Phối hợp với các phòng chức năng trong công ty và các đơn vị chức năng của ngành công an xác minh điều tra làm rõ các sai phạm của CBNV thuộc phòng và đề xuất hình thức xử lý phù hợp.
 • Xây dựng kế hoạch, trực tiếp đào tạo và đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ cho nhân viên bảo vệ, tổ đội trưởng định kỳ đáp ứng yêu cầu chất lượng dịch vụ từng thời kỳ
 • Tìm hiểu, nắm được nguyện vọng của nhân viên để đề xuất chế độ, lương phù hợp
 • Tìm hiểu, xây dựng quy trình công tác phát sinh theo yêu cầu công việc,
 • Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban giám đốc giao
 •              Ảnh: Nhân viên nghiệp vụ họp triển khai nhiệm vụ tại mục tiêu
 •             Ảnh: Nhân viên nghiệp vụ kiểm tra hướng dẫn tại mục tiêu

Với cánh tay nối dài là các đồng chí trong Đội An ninh – Nghiệp vụ hỗ trợ khi cần thiết, Phòng Nghiệp vụ của Sơn Mỹ Quảng Nam luôn có mặt kịp thời mọi lúc mọi nơi để giải quyết các vấn đề về công việc phát sinh tại mục tiêu; là chỗ dựa vững chắc của Ban giám đốc trong việc quản lý nhân viên tại các mục tiêu và xử lý các tình huống cấp thiết xảy ra đối với khách hàng.

Ảnh: Họp triển khai công tác với các bộ phận.

Ảnh: Công tác kiểm tra tại các mục tiêu

 Ảnh: Công tác huấn luyện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0778.577.577